JAPON, LA VOLUNTAD DEL SHOGUN P.II
JAPON, EL CAMINO DEL SAMURAI P.I
SAMURAIS
KATA UNSU S. KANAZAWA
KATA GOJUSHIHO DAI S. TAKAGI
KATA GOYUSHIHO SHO S. KURIHARA
KATA HANGETSU S. OSAKA
KATA MEYKIO S. KANAZAWA
KATA JIIN S. KANAZAWA
KATA JITTE S. KANAZAWA
KATA BASSAI SHO S. KANAZAWA
KATA CHINTE S. KANAZAWA
KATA SOCHIN S. OSAKA
KATA WANKAN S. KANAZAWA
KATA KANKU DAI S. KANAZAWA
KATA KANKU SHO S. KANAZAWA
KATA GANKAKU S. KANAZAWA
KATA ENPI S. KANAZAWA
KATA JION BY JAPAN NATIONAL TEAM
KATA TEKKI SANDAN
KATA TEKKI NIDAN
KATA TEKKI SHODAN S. NAKAYAMA & OSAKA
KATA BASSAI DAI S. OSAKA
KATA HEIAN GODAN S. NAKAYAMA & OSAKA
KATA HEIAN YONDAN S. NAKAYAMA & OSAKA
KATA HEIAN SANDAN S. NAKAYAMA & OSAKA
KATA HEIAN NIDAN S. NAKAYAMA & OSAKA
ESTUDIO KATA HEIAN SHODAN S. NAKAYAMA & OSAKA
KATA HEIAN SHODAN-GODAN &TEKKI SHODAN P. II
KATA HEIAN SHODAN-GODAN &TEKKI SHODAN P. I
FINAL KATA EQUIPOS JAPON/ESPAÑA MUNDIAL 2018
TEAM KATA JAPAN 2016
MAHIRO TAKANO KATA GANKAKU
MAHIRO TAKANO KATA EMPI & KANKU DAI
KATA RIKA USAMI & MAHIRO TAKANO
LUIS M SANZ KATA TEKKI SANDAN
LUIS M SANZ GERIS
LUIS M SANZ KATAS
LUIS M SANZ KIHON
LUIS M SANZ KIHON
GUERRERAS SAMURAI
KATA TEKKI SANDAN LUIS M SANZ
KIHON JAPAN WEEKEND OCT18
LUIS M SANZ KIHON
KATA GANKAKU
CURSO DEFENSA PERSONAL 2017
CLUB YAMAGATA KATA EMPI
CLUB YAMAGATA KARATE SHOTOKAN
CLUB YAMAGATA KIHON LMS
CLUB YAMAGATA POSICIONES KIHON LUIS M SANZ
CLUB YAMAGATA SENSEI I.GONZALEZ
CLUB YAMAGATA CLASE KIHON
CLUB YAMAGATA CLASE KIHON LUIS M SANZ
CLUB YAMAGATA BILBAO
CLUB YAMAGATA SENSEI LUIS M SANZ KIHON
CLUB YAMAGATA CLASE KIHON & KATA
KIHON CLUB YAMAGATA SENSEI I. GONZALES & LUIS MA SANZ
Ejercicios kihon maestro Luis María Sanz 8dan RFEK
CLUB YAMAGATA KIHON LMS
X